ජස්ට් ඉන් නිව්ස් කණ්ඩායම සහ අමෙරිකානු හිතවත් පිරිසක් එක්ව සංවිධානය කල “WE CAN SRI LANKA” භාණ්ඩ අපනයන ව්‍යාපෘතිය සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීම ඊයේ (20) දිනයෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුනත්,

බොහෝ පිරිසකගේ ඉල්ලීම මත එය ලබන 25 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ශ්‍රී ලාංකේය නිශ්පාදන අමෙරිකානු වෙළඳපොළට යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඉන් රටට අවශ්‍ය ඩොලර් ගෙන්වා ගැනීමටත් එමගින් නිශ්පාදකයින්ට ඉහළ මිලක් ලබා දීමටත් සැලසුම් කර ඇත.

මේ වනවිටත් අමෙරිකානු සමාගම් 05ක් මෙම් ව්‍යාපෘතිය සමග එක්ව ඇති අතර ඕනෑම නව නිශ්පාදනයක් මෙයට සම්බන්ධ කල හැක.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ වෙබ් අඩවියේ https://bit.ly/3OaQTcC කොටසින් ලබාගත හැකි අතර සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් නිශ්පාදනයේ විස්තර justinnewslk@gmail.com වෙත ඊමේල් කල හැක.

තවදුරටත් විස්තර අවශ්‍ය නම් 076 3570707 දුරකථන අංකයෙන් වත්සැප් හරහා විමසීම් කල හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *