ඔස්ට්‍රේලියානු හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඇන්ඩෲ සිමන්ඩ්ස් රිය අනතුරකින් මිය ගොස් තිබේ

මිය යන විට ඔහුගෙ වයස 46කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *