වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි දිවයිනටම හදිසි නීතිය පනවමින් වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අති විශේෂ ගැසට්ටුවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි නීතිය පනවන බවයි ගැසට්ටුවේ සඳහන් වන්නේ.

2 thoughts on “🔴 ALERT : රටටම හදිසි නීතිය පනවමින් රනිල්ගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට්ටුවක්…”
  1. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *