වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි දිවයිනටම හදිසි නීතිය පනවමින් වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අති විශේෂ ගැසට්ටුවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි නීතිය පනවන බවයි ගැසට්ටුවේ සඳහන් වන්නේ.

One thought on “🔴 ALERT : රටටම හදිසි නීතිය පනවමින් රනිල්ගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට්ටුවක්…”
  1. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

Leave a Reply

Your email address will not be published.