දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරුණු හදිසි නීතිය ඊයේ (20) රාත්‍රියෙන් අවසන්විය.

රටපුරා හදිසි නීතිය පනවමින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් රජය විසින් පසුගිය 6 වෙනිදා නිකුත් කරනු ලැබීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන නීතීඥ ප්‍රතිභා මහානාම හේවා මහතා පවසන්නේ එම ගැසට් නිවේදනය දින 14 කදී පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කර නොගැනුණහොත් එය අහෝසි වී යන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *