දේශපාලනයේ ප්‍රභල බල පෙරළියක් සමග රටම බලා සිටින විශේෂ දිනයක් වන අද දිනයේ සියළු උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ඔබවෙත සමීප කිරීමට අප සූදානම්..

රැඳී සිටින්න අප සමගම…

දවස සුභ වේවා… ඔබට ජය වේවා..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *