මේ වන විට රටේ පවත්නා අර්බුධකාරී වාතාවරණය හමුවේ රජයේ විශ්ව විද්‍යාල සහ පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල රැසක විභාග කල්දමා තිබියදී

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ පමණක් කිසිඳු වෙනස්කමකින් තොරව මින් පෙර තීරණය කළ පරිදි විභාග පැවැත්වීමට තීරණය කොට තිබේ.

මෙසේ විභාග පැවැත්වීමට තීරණය කොට ඇත්තේ ඉන්ධන හිඟය නිසා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයාගැනීමට නොහැකි වීම, විදුලිය බිඳවැටීම් නිසා අධ්‍යයන කටයුතු වලට බාධා පැමිණීම සහ අනෙකුත් සමාජමය ගැටළු නිසා නීති ශිෂ්‍යයන් පීඩනයට පත්ව සිටින තත්වයකදීය.

මෙසේ විභාග පැවැත්වීම පිළිබඳව කරන ලද සමීක්ෂණයකදී මෙවර විභාග වලට මුහුණදෙන නීති සිසුන් අතරින් 80% අධික සෑම අපේක්ෂකයෙකුම පාහේ ප්‍රකාශ කොට තිබුණේ විභාගය කල්තැබීම සුදුසු බවයි. එසේ වුවද ඒ පිළිබඳ කිසිඳු තැකීමකින් තොරව විභාග පැවැත්වීමට තීරණය කිරීම පුදුමයට කරුණකි.

මේ පිළිබඳ අදාළ බලධාරීන් සිය අවධානය යොමු කොට මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින සිසුනට සාධාරණයක් ඉටුකරනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *