පුරා වසර 12ක් දැනුම සමග මිලියන ගණන් මුදල් බෙදාදුන් සිරස නාලිවේ “ලක්ෂපති” වැඩසටහන නිමා කර තිබෙනවා.

බ්‍රිතාන්‍යයේ විකාශය වූ “හූ වොන්ට්ස් ටු මිලියනියර්” වැඩසටහනේ සිංහල පරිවර්තනය ලෙස විකාශය වූ මෙම වැඩසටහන ප්‍රථම වරට 2010 සැප්තැම්බර් 18 දින සිරස ටීවී ඔස්සේ විකාශය විය.

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියෙකු වන ලකී ඩයස් විසින් පළමුව මෙම වැඩසටහන මෙහෙය වූ අතර පසුකාලීනව වැඩසටන මෙහෙය වූයේ චන්දන සූරියබණ්ඩාර විසිනි.

මෑත කාලීනව චන්දන සූරියබණ්ඩාර විසින් මෙම වැඩසටහන ඉහළ ප්‍රමිතියකට ගෙන යමින් වැඩි ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.

රටට දැනුම බෙදා දුන් චන්දන සූරියබණ්ඩාර ප්‍රමුඛ එහි නිශ්පාදක කණ්ඩායමට JUST IN NEWS අපගේ ස්තූතිය පළ කරන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *