මෙරට මීළඟ ජනාධිපතිවරයා ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පත් කිරීම සඳහා වන සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇත.

දැනටමත් සමගි ජනබලවේගයේ විසින් ඔහු මීළඟ ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත් කල යුතු යයි ඒකමතිකව යෝජනාවක් ස්ථිර කර තිබේ.

වෙනත් කිසිම කණ්ඩායමක් විසින් ජනාධිපති ධුරය සදහා කිසිවෙකු මෙතෙක් යෝජනා කර නැත.

ජනාධිපති ධුරය සඳහා පුද්ගලයන් එක් අයෙකුට වැඩියෙන් ඉදිරිපත් වූවොත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් රහස් ඡන්දයක් පැවැත්වීමට සිදුවෙයි.

මේ හේතුවෙන් ඡන්ද විමසීමකට නොයා සියලු දෙනාගේ එකඟත්වයෙන් ජනාධිපතිවරයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස පත්කර ගැනීම සඳහා මෙම සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *