වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ වෛද්‍යවරු දෙදහසක් පමණ මේ වන විට රට හැරගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම තවත් වෛද්‍යවරුන් රැසක් මේ වනවිට රට හැර යාම සදහා ඉල්ලුම් කර ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *