පසුගිය පසුගිය 13 වැනිදා පැවති විරෝධතාව අතරතුර දී ජාතික රූපවාහිනියට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී එහි සජීවී වැඩසටහනකට එක්වූ අරගලකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පොලිස් මූලස්ථානයට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් උපදෙස් මත මෙම නඩු පැවරීම සිදු කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව රූපවාහිනි සංස්ථා පරිශ්‍රයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමට කටයුතු කළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මේ වන විට පොලිසිය අදාල වීඩියෝ දර්ශන නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *