කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධාන ගෝලයා ලෙස සැලකෙන කුරුණෑගල නගර සභාවේ සේවක ශලන්ක රෝලන්ඩ් නැමති පුද්ගලයාට කුරුණෑගල වැහැර ඉන්ධන පිරවුම්හලකදි ජනතාව පහරදී තියෙනවා.

රනිල් ජනාධිපතිවරයගේ ජයග්‍රහණය සමග බලහත්කාරයෙන් ඉන්ධන ලබාගැනිමට පැමිණීත් සමඟ ජනතාවගෙන් මෙම පහරදීම සිදුව තිබෙනවා.

මෙහිදී පිරිසක් මෙය රූගත කරමින් “ගහන්න එපා” යැයි පොලීසියටද පවසන අතර ඔවුන් එම පුද්ගලයාගේ මිතුරන් පිරිසක් බවද වාර්තා වේ.

එහි දර්ශන –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *