මේ වනවිට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් විරෝදතාවයේ නිරතවන බවට වාර්තා වේ.

කොළඹ 7 (කරුඳුවත්ත) පස්වන පටුමගේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවස අසල මෙසේ විරෝධතාකරුවන් විරෝධය දක්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *