වෙසක් පෝ දින නිමිතිකොට ගෙන ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ රැඳවියන් 224 දෙනෙක් නිදහස් කොටඇත එනමුදු ඒ අතර රන්ජන් රාමනායක මහතාට නිදහස ලැබී නොමැත.

මෙවර විශේෂත්වයක් ලෙස බන්ධනාගාරගතව සිටින රැඳවියන් හට ඊයෙ සිට බන්ධනාගාරය තුළ ගත කරන ලද වසරක් සදහා දින 14ක පොදු සමාවක් ලබා දීමටද,

දඩ මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාරගතව සිරදඬුවම් විදින අයළුවන්ගෙන් ගෙවමින් පවතින දඬුවමේ ඉදිරි ශේෂය අහෝසි කිරීමත්,

බන්ධනාගාරගතව සිටින වයස අවුරුදු 65 ඉක්ම වූ රැඳවියන් ගේ දඩුවමෙන් හරි අඩක් අඩු කිරීමක් හා අඩකට වඩා වැඩි කාළයක් බන්ධනාගාරගතව සිටින අයගේ දඩුවමේ ඉතිරි ශේෂය අහෝසි කිරීමටත්,

මහාධිකරණයෙන් වසර 40කට හෝ ඊට වඩා වැඩි සිර දඩුවම් කාළයක් නිමකර සිටින අයවලුවන් එම දඩුවම වසර 20ක කළයක් ගෙවා අවසන් කර ඇත්නම් දඩුවමේ ඉතිරි ශේෂය අහෝසි කිරීමටත් මෙවර තීරණය කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *