මේ දක්වා මිනිසා දැක තිබෙන විශ්වයේ ගැඹුරුම පෙදෙසකින් පැහැදිලි ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමට ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂයට හැකිවී තිබෙනවා.

මෙම ඓතිහාසික ඡායාරූපය පසුගියදා ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් විසින් එළි දැක්වූ අතර විශ්වය පිළිබඳ අපගේ දැනුම තවත් පුළුල් කිරීමටත් විශ්වයේ රහස් අනාවරණය කර ගැනීමටත් මෙම ඡායාරූප තාරකා විද්‍යාඥයන්ට උපකාරී වනු ඇතැයි මාධ්‍ය හමුවේදී ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් පවසා තිබුනා.

මෙම උත්සවය ඇමතු NASA ආයතනයේ ප්‍රධාන පරිපාලක බිල් නෙල්සන් ජනපති ජෝ බයිඩන්ට පවසා සිටියේ “කුඩා අහස් පෙදෙසකට සමානයි. අවුරුදු 100කට ඉහත අපි හිතුවෙ එක චක්‍රාවාටයක් ගැන පමණයි. දැන් ඒ සංඛ්‍යාවේ සීමාවක් නැහැ. අපේ හිරු වැනි තරු බිලියන ගණනක් අඩංගු වන චක්‍රාවාට බිලියන ගණනක් විශ්වයේ තිබෙනව. ” බවයි 

ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂයට හසුව තිබෙන මේ දුර ප්‍රමාණය ආලෝක වර්ෂ බිලියන 13.5ක් වෙන බව නාසා ආයතනය පවසනවා. 

මේ අනුව ආලෝක වර්ෂ බිලියන 13.8ක් වයසැති විශ්වය මහා පිපුරුමෙන් බිහිවීමෙන් පසු වසර සිය මිලියන කීපයක් ඇවෑමෙන් චක්‍රාවාට බිහිවීම ඇරඹුණු අලුත තාරකා වලින් පිටවුණු නැවුම් ආලෝකයයි ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය වෙත පැමිණ තිබෙන්නේ.

මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන තවත් ඓතිහාසික ඡායාරූප හතරක්  අද එනම් 2022 වසරේ ජූලි මස 12 වෙනි දින NASA ආයතනය විසින්  නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *