ජනාධිපති අපේක්ෂක ධුරයට වැඩිම සුදුසුකම් ඇත්තේ තමන්ට බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උප සභාපති වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි.

මෑතකදී පාර්ලිමේන්තුව මගින් ජනාධිපතිවරයකු තෝරා ගැනීම සඳහා වන ඡන්ද විමසීමට තමන්ගේ නමත් විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාත් ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාත් නම යෝජනා වූ බවත් පැවසූ ඔහු එහි ඇති එතැනින්ද වැඩිපුරම සුදුසුකම් ඇත්තේ තමන්ට බව ද පැවසීය.

2015දී යහපාලන ආණ්ඩුව ගෙන ඒම සඳහා ජනාධිපති අපේක්ෂක වන්නැයි මුල්ම ආරාධනාව ආවේ තමන්ට බවද පැවසූ ඔහු තමන් එහිදී ඊට එකඟ නො වුණේ පක්ෂයෙන් ඉවත් වන ඇති අකමැත්ත නිසා බවද සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *