බිත්තර මිල වැඩි කිරීම පාලනය කිරීම සඳහාත් අඩු මිලට  ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය කිරීමට වහා මැදිහත් වන ලෙස සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඉන්දියාවේ බිත්තරයක විකුණුම් මිල මේ වන විට රුපියල් දහ අටක් පමණ වන බවත් ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය කර ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙරට දී රුපියල් විස්සකට බිත්තරයක් ලබාදීමට හැකි බවත් සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන් .කේ. ජයවර්ධන මහතා පවසයි

බිත්තරයක මිල අද වන විට  රුපියල් 58 ක්,60ක්,65ක් ,වශයෙන් හිතූ හිතූ මිලට අලෙවි කරමින් පාරිභෝගිකයා ගසා කන බවත් පවසන ඔහු බිත්තර මිල අධික ලෙස ඉහළ යාම සමස්ත බේකරි නිෂ්පාදනයට ම ද විශාල වශයෙන් බලපාන අතර පාන් හැර සෙසු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල වැඩි කිරීමට හේතුවක් වන බව ද ඔහු කියා සිටී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *