ජනාධිපති කාර්යාලයේ පූර්ව අවසරයකින් තොරව කිසිදු ආයතනයක සභාපතිවරයකු හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් හෝ වෙනස් කළ නොහැකි බවට දැනුම් දෙමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට විශේෂ චක්‍රලේඛයක් යොමු කොට ඇත.

ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේදී මෙම චක්‍රලේඛය ජනාධිපතිවරයා විසින් යොමු කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව කිසිදු සභාපතිවරයකු හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් ජනාධිපතිවරයාගේ අවසරයකින් තොරව ඉවත් කිරීමට කිසිවකුටත් ඉඩ නොලැබෙනු ඇත.

===========

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ දැන්වීමට දැන් ජස්ට් ඉන් වෙතින් “බජට් පැකේජයක්”

ඔබේ දැන්වීමට අදාල බැනරයක් අපගේ පුවත් වාර්තා පළකිරීම් වලින් පළකරවා ගැනීමට දැන්ම අපට වත්සැප් කරන්න.

076 3570707

අයකිරිම බැනරයකට රුපියල් 100/-* ක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *