මැයි මස 06 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත හර්තාලය සඳහා තමන් සංගමයක් ලෙස සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අංජන බස්නායක පවසයි.

“වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් කැඳවා තියෙන හර්තාලයට අපි සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගය දෙන්න සංගමයක් විදිහට තීරණය කළා.

මේ රට විකුණපු, මේ රට විනාශ කරපු මේ දේශපාලනය අපි නතර කරන්න ඕනේ. තව දුරටත් මෙරට ට මෙහෙම යන්න බැහැ.

මේ විදිහට රට වීනාශයත් ඇදගෙන යන්න දෙන්න බැහැ. අපි එකතුවෙලා මේ ගමන නතර කරන්නම ඕනේ. ඒ සඳහා ගනු ලබන සාමූහික ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි මේ හර්තාල ව්‍යාපාරය.

අපෙ සංගමය වගේම අනෙකුත් සහෝදර බස් රථ හිමියන්ගේ සංගම් වෙතිනුත් අපි ඉල්ලන්නේ මේ හර්තාලයට බාධා නොකර සහයෝගය දෙන්න කියලයි.

ඒ වගේම මේ හර්තාලයට එක්වෙන්න කියලා බස්රථ හිමියන්ගේනුත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා” යි සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අංජන බස්නායක පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *