මාළු මිල අහස උසට

පසුගිය දින කිහිපයට සාපේක්ෂව මේවනවිට වෙළඳපළේ මාළු මිළ ඉහළ ගොස් ඇත.

ඒ අනුව රුපියල් 300 මිලකට අලෙවි වු සාලයා කිලෝවක් අද (10) දිනයේදි රුපියල් 1000 හා රුපියල් 1500 අතර මිළකට අලෙවි වන බවත් බලයා සහ කෙලවල්ලා මත්ස්‍ය කිලෝවක මිල රුපියල් 1200 සිට 1500 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *