හිටපු මුදල් ඇමතිවරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, හිටපු මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් පී බී ජයසුන්දර යන අය ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කළ යුතුයි සර්ව පාර්ෂික අරගලකරුවෝ කියා සිටිති.

මේ බව සදහන් කරමින් ඔවුන් විසින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනය මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *