දින ගණනාවකට පසු ඉන්ධන බවුසරයක් මාතර තිහගොඩ ඉන්ධන පිරවුම්හලට ඊයේ රාත්‍රියේ පැමිණියත්,

එය භාරගැනීමට එම ඉන්ධන පිරවුම්හලේ හිමිකරු ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් පොලීසිය මැදිහත්ව අදාල බවුසරය තිහගොඩ පොලීසිය වෙත ගෙනගොස් තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ඉන්ධන ලබාගැනීමට පෝලිම් වල සිටි ජනතාවට අද උදෑසන වනතෙක්ම පෝලිම් වල රැඳී සිටීමට සිදු වූ අතර,

හිමිකරු බීමතින් නිදා සිටි බවට ජනතාව චෝදනා කරයි.

කෙසේනමුත් අද පෙ.ව. 5:00ට පමණ පොලීසිය මැදිහත්ව හිමිකරු ඇහැරවා ඉන්ධන බවුසරය භාර දී ඇති අතර ඉන්ධන බෙදාහැරීම් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

රටම විශාල ගැටළුවකට පත්ව ඇති මොහොතක මෙවන් පුද්ගලයින් වගකීම් විරහිතව කටයුතු කිරීම පිළිබඳ JUST IN NEWS බලවත් අප්‍රසාදය පළ කරන්නෙමු.

වාර්තාකරණය : බුද්ධික (JUST IN – ඊයේ රාත්‍රියේ සිට එම ස්ථානයේ සිට…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *