ආප්ප හා බිත්තර ආප්ප මිල අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තාකරුවන් කියයි.

ඇතැම් ප‍්‍රදේශවග මේ වන විට ආප්පයක් රුපියල් 60-65 අතර මිලකටත් බිත්තර ආප්පයක් රුපියල් 120-130ත් අතර මිලකටත් අලෙවි වෙමින් ඇත.

බිත්තර මිල විශාල ලෙස ඉහල ඉහල යාම හා ගෑස් මිල ඉහල යාම මත මෙම මිල ඉහල ගොස් ඇති බව වෙලදුන් කියති.

කෙසේ වෙතත් මෙම මිල ඉහල යාම හමුවේ ආප්ප හා බිත්තර ආප්ප වෙලදාමද විශාල වශයෙන් පහල බැස ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *