පෞද්ගලික බස් රියැදුරන් විසින් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක බවට අන්තර් පළාත් පෞද්ගලික බස් සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති සරත් විජිත කුමාර මහතා සදහන් කළේ බස් රථ සදහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය නිසි පරිදි ලබා නොදීම හේතුවෙන් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

මේ අතර බස් ගාස්තු අඩු කිරීමට පෙර බළධාරීන් කිසිදු බස් සංගමයක් සමග සාකච්ඡා නොකල බවද සරත් විජිත කුමාර මහතා චෝදනා කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *