පෞද්ගලික බස් රියැදුරන් විසින් ආරම්භ කර තිබූ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉන්ධන ලබාදෙන බවට බළධාරින් දුන් පොරොන්දුවක් අනුවයි.

මේ වන විට පිටකොටුව බැස්ටියන් මාවතේ ඉන්ධන පිරවුම්හල හරහා පෞද්ගලික බස් රථ වෙත ඉන්ධන සැපයීම ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ප්‍රමාණවත් පරිදි ඉන්ධන ලබා නොදෙන බවට චෝදනා කරමින් පෞද්ගලික බස් රියැදුරන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට මෙම වර්ජනයට අවතීර්ණ වුනා.

මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක මගීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව සිටි බවයි JUST IN NEWS අප වාර්තාකරුවන් සදහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *