නීතියේ ආධිපත්‍යයට සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අවනත වෙමින් සුමට හා සාමකාමී බල සංක්‍රමණයක් සිදු කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසන්නේ පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සැබෑ වෙනසක් අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව කළ දායකත්වය සහ කැපකිරීම් අපමණ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්‍යයට සහ ව්‍යවස්ථාවට අඛණ්ඩව ගරු කිරීම, විධිමත් සංක්‍රාන්තියක් සහතික කිරීමත් එකසේ වැදගත් බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *