සතියක් තුළ සියයට 50 කට වැඩි අගයකින් ඉන්ධන මිල වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ බංග්ලාදේශයේ ජන ජීවිතයට දැඩි බලපැම් එල්ල වෙමින් තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ අඩු සහ මධ්‍ය ආදායම් ලබන පුද්ගලයින් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බවයි.

සියයට 52 ක ප්‍රතිශතයකින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමෙහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස බංග්ලාදේශයේ අධි උද්ධමන තත්ත්වයක් වාර්තා වෙමින් තිබෙනවා.

ඒ හමුවේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව පහළ යාමෙන් බංග්ලාදේශ වැසියන් බොහෝ පිරිසක් දරිද්‍රතාවයෙන් පීඩා විඳින බවයි වාර්තා වන්නේ.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ආයතනවල ආදායම් පහළ වැටීමෙන් සේවකයින් බොහෝ දෙනෙකු වැටුප් කප්පාදුව හා රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමකට මුහුණ පාමින් සිටින බව ද සඳහන්.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින තත්වය හා සමාන ස්වරූපයකට පත්වූ දෙවන දකුණු ආසියානු රට ලෙසයි මේ අනුව බංග්ලාදේශය විදෙස් විචාරකයන් විසින් හඳුන්වා දී ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *