පාන් පිටි කිලෝවක මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රු. 35/- කින් ඉහළ දමා ඇති බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

පිටි සමාගම් අත්තනෝමතික ලෙස මිල ඉහළ දමමින් සිටින බව එම සංගමය චෝදනා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *