🔴 NEWS ALERT

නියෝජ්‍ය කථානායක තේරීමේ පාර්ලිමේන්තු චන්ද විමසීම.

අජිත් රාජපක්ෂ (ආණ්ඩු පක්ෂය) : චන්ද 109

රෝහිණී කවිරත්න (විපක්ෂය) : චන්ද 78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *