ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇමරිකාවට යාම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වීසා අයදුම් පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

ඉන්දියාවේ ‘ද හින්දු’ පුවත්පත කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය උපුටමින් මේ බව වාර්තා කරයි.

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අතහැර දමන ලද අයකුට අමුත්තන් සේ වීසා බලපත්‍ර නැවත ලබා නොදෙන බවත් පවුලේ සාමාජිකයකුගේ හදිසි මරණයක්, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් වැනි ඉතා සුවිශේෂ තත්වයන් යටතේ පමණක් වීසා බලපත්‍ර ලබා දෙන බවක් ඇමරිකානු පුරවැසිකම අතහරින අවස්ථාවේ සිහිලත් කල බවද තානාපති කාර්යාල ප‍්‍රකාශකයා සඳහන් කර ඇත.

මේ අතර ‍ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් යානයකින් ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියාවට යාමට බලාපොරොත්තුවද ඉන්දියාව එරට භූමියට එම ගුවන් යානයක් ගොඩ බැස්සීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *