පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලිය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවට මල්ලවපොර තරගයකින් ලෝකඩ පදක්කමක්ද ජග්‍රහණය කරගත් නෙත්මි අහිංසා නිවසක් ඉදිකර දීමට ‍ප‍්‍රකට ව්‍යාපාරික දිලිත් ජයවීර මහතා පොරොන්දු වෙයි.

ඔහු තම සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කර ඇත්තේ මාස තුනක් ඇතුළත නෙත්මිට නිවසක් සාදන බවයි.

අවුරුදු 18 ක පාසල් ශිෂ්‍යයෙකු අහිංසා කිලෝ ග‍්‍රෑම් 57 මල්ලවපොර ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනාගනු ලැබුවේ අපහසුතා රැසක් මැදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *