හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (11) තායිවානයට පැමිණි ආකාරය රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබුනේ මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *