පසුගිය 09 වැනිදා රට පුරා ඇති වූ කලහකාරී තත්වය මැත අනුරාධපුර ‘ඥාණ මෑණියන්’ ගේ දේවාලයට, හෝටලයට හා නිවසටද පහර දීම් සිදු කර තිබින.

ඒවාට අලාභහානි සිදු කර භාණ්ඩ සොරාගත් පුද්ගලයන් අටදෙනකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ සොරකම් කරන ලද භාණ්ඩ තොගයක්ද සමගිනි.

රූපවාහිනි යන්ත්‍ර තුනක්, මේස ලාම්පුවක්, තඹවලින් නිමවන ලද අලියකුගේ ප්‍රතිමාවක්ද සැකකරුවන් සතුව තිබී සෙයාගෙන ඇත.

සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඉදිරි කටයුතු ක‍්‍රියාත්මකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *