ඉදිරියේදී පිහිට වීමට නියමිත සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය තනතුරු ලබා දෙන විට සිය දිස්ත්‍රික් නායකයින්ටද කැබිනට් අමාත්‍ය තනතුරු ලෙස ලබා දෙන ලෙසට ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තීරණය කර තිරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි, එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, එස්.බී. දිසානායක, නිමල් ලන්සා යන මන්ත්‍රිවරුන්ට ඇමැති ධුර ලබා දෙන ලෙසයි ඉල්ලා සිටීමට නියමිතව ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *