පසුගියදා ගාලුමුවදොර අරගලකරුවන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට,

හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *