අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ගණන් යළි ඉහළ දැමීමට නියමිත බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළවී තිබේ.

බොහෝදුරට IOC ඉන්ධන මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ යනු ඇති බවටයි වාර්තා පළවී ඇත්තේ.

කෙසේනමුත් රටපුරා ඉන්ධන නොමැතිව දහස් ගණන් වාහන පෝලිම් වල දක්නට ලැබෙන අතර මිල ඉහළ දැමීමක් සිදුවුවහොත් ජනතාවට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුවේ.

මේ මොහොතේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට බලා සිටින ජනතාවට තවත් මුදල් සෙවීමට සිදුවනු ඇත.

කෙසේනමුත් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම පිළිබඳ නිල වශයෙන් මෙතෙක් ප්‍රකාශ කර නොමැති අතර නිල නොවන ආරංචිමාර්ග හරහා මාධ්‍ය වාර්තා පළවී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *