අගමැති තනතුර බාරගැනීමට තම කැමැත්ත කොන්දේසි කිහිපයක් යටතේ ඉදිරිපත් කළ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස වෙත ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිතුරු ලිපියක් යවා තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා නව අන්තර්කාලීන රජයක අග්‍රාමාත්‍යධුරය භාර ගන්නා ලෙසට තමා ප්‍රථමයෙන් ආරාධනා කළේ සජිත් ප්‍රේමදාසට බවයි.

ඊට සූදානම් නොමැති බවත් සාකච්ඡා කර තීරණයක් දැනුම්දෙන බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස තමාට දැන්වූ බවද අදාළ ලිපියෙන් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරනවා.

“ඔබ විසින් ම අග්‍රාමාත්‍යධූරය භාරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබූ පසුබිමක පවතින ගැටලුවට කඩිනම් විසඳුමක් වෙනුවෙන් අවස්ථා කිහිපයකදීම මෙරට අග්‍රාමාත්‍යධුරය දැරූ පරිණත දේශපාලනඥයෙකු වන රනිල් වික්‍රමසිංහ පත්කිරීමට තීරණය කළ බව” අදාළ ලිපියෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පවසා තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා අදාළ ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ පවතින ආර්ථික සහ දේශපාලන අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකා සජබ පක්ෂයේ යම් පිරිසක් ඉදිරියේදී පත්කිරීමට නියමිත නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් කිරීමට එකඟ වන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් නොපමාව තමාව දැනුවත් කරන ලෙසයි.

#JustinNews www.justinnews.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *