කෑගල්ල, මීදෙනිය, අඹවල ප්‍රදේශයේ මියගිය අනූපස් හැවිරිදි (95) මාතාවකගේ දේහය ආදාහනය කිරීම සඳහා අවට ආදාහනාගාර ගණනාවම ගෑස් නොතිබීමෙන් පවුලේ සාමාජිනයින්ට මහත් දුෂ්කරතාවකට මුහුණ පාන්නට සිදුවිය.

කෑගල්ල ආදාහනාගාරයේ ගෑස් නැති බව පැවසුණු නිසා රඹුක්කන, මාවනැල්ල, අරනායක සහ පොල්ගහවෙල යන ප්‍රාදේශීය සභා අමතා (දුරකතනයෙන්) තම දුෂ්කර අවස්ථාවට පිහිටවන ලෙසට ඉල්ලා සිටියද ඒ සෑම ආදාහනාගාරයකින්ම පාහේ පැවසුණේ ගෑස් නැති නිසා ඉල්ලීම ඉටු කළ නො හැකි බවය.

එක් ප්‍රාදේශීය සභාවකින් පැවසුණේ තම බල ප්‍රදේශයෙන් බැහැර නිසා ඉල්ලීම ඉටු කළ නොහැකි බවය.

වෙනත් කළ දෙයක් නොවූ තැන තම මිත්තණියගේ භූමදාන කටයුතු තම ඉඩමේම සිදු කළ බැව් මියගිය මාතාවගේ මුනුබුරු එච්.සී.ප්‍රදීප් කුමාර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *