ඉවතලන කසළ සහ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් නිෂ්පාදනය කරන වෛද්‍යවරයකු පිළිබදව අනුරාධපුර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා.

අනුරාධපුර මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ දුලාන් සමරවීර මහතා මෙලෙස කැළි කසළ සහ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය සඳහා වසර කිහිපයක සිට පරීක්ෂණ සිදුකර තිබෙනවා.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ වන විට සාර්ථකව පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වූ  බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මේ වන විට ඉන්ධන ලීටර් දහසක් පමණ නිෂ්පාදනය කර ඇති බවත් ඉන්ධන ලීටරයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 50ත් 100ත් මුදලක් වැයවන බවත් ඔහු පවසනවා .

ඔහු නිෂ්පාදනය කළ එම ඉන්ධන ගොවි ජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා මෙන්ම වී මෝල් ක්‍රියා කිරීම සදහා ද ලබා දී තිබෙනවා.

පවතින ඉන්ධන අර්බුදයට හා කසළ අර්බුදයට මෙන්ම පරිසර දූෂණයටද පිළියමක් ලෙස මෙම නිෂ්පාදනයන් වඩා වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගත හැකි බවත් මෙම ඉන්ධන නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා අවසර ලබාදෙන ලෙස බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් වෛද්‍ය දුලාන් සමරවීර මහතා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *