ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ (CPC) ගබඩාවේ ප්‍රමාණවත් ඩීසල් පවතින බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා පවසයි.

ඩීසල් හිඟය පිළිබඳව පැතිර යන කටකතා ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර ඔහු පැවසුවේ ප්‍රමාණවත් ඩීසල් ප්‍රමාණයක් CPC ගබඩාවෙන් නිකුත් වන බවයි.

පොලිස් ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් ඉන්ධන බෙදා හැරීම තාවකාලිකව නවතා තිබුණද අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කෙරිණ.

ලබන සඳුදා (16) තවත් ඩීසල් තොගයක් පැමිණෙන බව ඔහු පැවසීය. එතෙක් රට සුමටව පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් ඩීසල් තිබේ.

මේ අතර ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අනුයුක්ත බවුසර් සංගමය පැවසුවේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා හැර බෙදාහැරීම සඳහා ඩීසල් නොමැති බවයි.

එම සංගමයේ නිලධාරියෙකු පැවසුවේ ඔවුන්ට බවුසර් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පවා ඩීසල් ලබා නොදුන් බවයි.

ඔවුන්ට සපයා ඇති සීමිත ඩීසල් තොගයෙන් පෙට්‍රල් ප්‍රවාහනය කිරීමට පමණක් භාවිත කළ හැකි බව එම නිලධාරියා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *