පසුගිය ඕස්ට්‍රේලියා – ශ්‍රී ලංකා අවසන් ක්‍රිකට් තරඟය නැරඹීමට අරගලකරුවන් කහ පැහැති ඇඳුම් පැළඳ සහභාගීවීමෙන් රටට විශාල හානියක් කල බව බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි පවසයි.

එමෙන්ම අරගලකරුවන් ජනාධිපතිවරයාට වැඩ කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බවත්, ජනාධිපතිවරයා අනිවාර්යයෙන්ම රට ගොඩගන්නා බවට තමන්ට විශ්වාස බවත් උන්වහන්සේ පැවසීය.

එමෙන්ම පසුගියදා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පැහැයෙන් ඇඳුම් පැළඳ නොගොස් කහ පැහැති ඇඳුම් පැළඳීමෙන් මෙය තවත් ඕස්ට්‍රේලියාවක් කල බවද උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *