නැවත වතාවක් ඉන්ධන මිල විශාල අගයකින් ඉහළ නැංවීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 82කින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 77කින්, ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 111කින් සහ ලංකා සුපිරි ඩීසල් 4 ස්ටාර් යූරෝ 4 ලීටරයක මිල රුපියල් 116කින් වැඩිකර ඇත.

මෙම මිල වැඩිකිරීම අද (24) අළුයම 03.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *