ජනතා විරෝධතා පාලනය කිරීමට අශිෂ්ට සම්පන්න ලෙස කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගට ප්‍රතිකාර කිරීම ලංකා හොස්පිටල් ආයතනය තීරණය කිරීම නිසා,

හිස් අතින්ම පිටව යාමට අමාත්‍යවරයාට සිදුව ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඒ පිළිබඳ වෛද්‍යවරයෙක් තබා තිබූ සටහනක් පහතින් දැක්වේ.

“Lanka hospital , ලංකා රෝහලේදී මීට මොහොතකට පෙර ප්‍රසන්න රනතුංගට ප්‍රතිකාර කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර එලවා දැමූ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමාට මගේ හදපිරි ගෞරවය සහ ප්‍රනාමය. පිටකොදු තියෙන මිනිස්සු වෙනස් වෙමින් පවතී. ආදරෙයි ආදරෙයි ආදරෙයි ❤❤❤

Ranil Jayawardena මහාචාර්යතුමාට ගෞරවනීය ප්‍රණාමය .
හැමෝම ඉන්බොක්ස් එන නිසා නම දැම්මෙ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *