කිසිදු අමාත්‍ය ධූරයක් බාර නොගැනීමට තීන්දු කර සිටි අලි සබ්‍රි මහතා අවසානයේදී මුදල් අමාත්‍ය ධූරය බාර ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා වෙත එකගතාව පළ කොට ඇති බව ආණ්ඩුවට සමීප ආරංචිමාර්ග තහවුරු කරයි.

ජනාධිපතිවරයා සහ සබ්‍රි මහතා අතර පැවැති දින ගණනාවක සාකච්ජා රැසකින් පසු මෙම එකගතාව සබ්‍රි මහතා විසින් පළ කොට ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

මීට පෙර අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මුදල් ඇමැතිකම බාරගනු ඇති බව ප්‍රකාශ වුවත් මහබැංකු ප්‍රධානීන් සහ මුදල් අමාත්‍යංශ ප්‍රධානීන් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත දැඩි විරෝධයක් පළ කර තිබීම හේතුවෙන් ජනාධපතිවරයා එම තනතුර වික්‍රමසිංහ මහතා හට බාරදීමට පියවර නොගත්තේය.

අනෙක් අතට ජනාධිපතිවරයාද මුල සිටම සිටියේ අගමැතිවරයාට මුදල් අමාත්‍ය ධූරයද බාර නොදීමේ ස්ථාවරයකය.

මේ නිසා ජනාධිපතිවරයා එය බාර ගන්නා ලෙස සබ්‍රි මහතාට කිහිප වතාවක්ම දැනුම් දී තිබිණ.

නමුත් සබ්‍රි මහතාගේ පවුලේ ඥාතීන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම වී තිබුණේ ආණ්ඩුවේ කිසිදු අමාත්‍ය ධූරයක් බාර නොගන්නා ලෙසටය.

ඒ අනුව සබ්‍රි මහතා පසුගිය දිනෙක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමන් අමාත්‍ය ධූර බාර නොගන්නවා පමණක් නොව තම මන්ත්‍රී ධූරයද අත්හැරීමට සූදානම් යැයි කියාය.

කෙසේවෙතත් ජනාධිපතිවරයාගේ දැඩි ඉල්ලීම මත අවසානයේදී මුදල් අමාත්‍ය ධූරය බාර ගැනීමට සබ්‍රි මහතා තීරණය කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *