වෙළදපොළේ කුකුල් මස්, හරක්මස්, ඌරු මස්, එළු මස්, බිත්තර සහ මාළු මිල සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

කුකුල් මස් කිලොව 1,200/-

එළු මස් කිලෝව 2,400/-

ඌරු මස් කිලෝව 1,850/-

හරක් මස් කිලෝව 1,550/-

අවම මාළු කිලෝවක මිල 1,400/-

බිත්තරයක් 39/-

ඉස්සො / දැල්ලො 2,200/-

යන මිල ගණන් යටතේ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල අලෙවි වන බවටයි වාර්තා වන්නේ.

KELUM : JustinNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *