කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත බලශක්ති සමාගමක් වන ලංකා IOC සමාගම 2022 අප්‍රේල් – ජූනි කාර්තුව සඳහා රු. බිලියන 9.92 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබේ.

මෙහි ඇති විශේෂත්වය වනුයේ පසුගිය 2021/22 සමස්ත මූල්‍ය වර්ෂය වෙනුවෙන්ම සමාගම වාර්තා කර තිබූ රු. බිලියන 4.81 ක්වූ බදු ගෙවීමෙන් පසු ශුද්ධ ලාභ අගය මෙන් දෙගුණයකටත් වැඩි ලාභයක් ගෙවී ගිය මාස 03 තුළ දී පමණක් වාර්තා වී තිබීමයි.

අදාළ කාර්තුව සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රතිඵල අද (05) පෙරවරුවේ ලංකා IOC සමාගම විසින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර ඊට අනුව රු. බිලියන 49.93 ක ආදායමක් මෙම කාර්තුව තුළ දී උපයා තිබේ.

ලංකා IOC සමාගමේ සමස්ත කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් 75.12% ක් හෙවත් කොටස් මිලියන 400 ක හිමිකාරීත්වය ඇත්තේ එහි මව් සමාගම වන ඉන්දියාවේ Indian Oil Corporation Limited සතුවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *