අරගලයේ නායකයන් යැයි කියන කණ්ඩායමක් රටින් පිටව යාමට සූදානමක් පවතින බවට බුද්ධි අංශ මඟින් කරුණු හෙළි කරගෙන ඇත.

ඒ අනුව පොලීසිය අධිකරණයට අවස්ථා කිහිපයකදී කරන ලද ඉල්ලීම අනුව අනුව එසේ සැක සහිත පුද්ගලයන් 31 දෙනෙකු ගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කර තිබේ.

තවත් එවන් පුද්ගලයන් කිහිපදෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් පසුවන අතර ඔවුන්ට ද විදෙස් ගමන් තහනම් ඉල්ලා සිටීමට ඉදිරියේදී පොලිසිය කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *