රට හදන වැඩ සටහන ඉදිරිපත් කළ පසු අමෙරිකාව ඇතුළු රවටල් ලංකාවට උදව් කිරීමට සුදානම් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පැවසීය.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයද එකතු කරගනිමින් එම රට හදන වැඩසටහන සකස් කරගෙන යන බව කී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිරි සති දෙක තුන ඇතුළත එම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ද කීය.

මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශයක් කරමින් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසූයේ කඩා වැටෙන ආර්ථිකය 2023 වසරේදී ගොඩ ගෙන 2024 සහ 2025 වන විට යළි රට ඉහළට ඔසවා තැබීමට විදේශ ආධාර අවශ්‍ය බවයි.

රට ගොඩනැගීම සඳහා දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති වැඩසටහන පසුගිය දිනවල සාකච්ඡා පැවත්වූ රටවල් වලින් පිළි ගෙන ඇති බව ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *