දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානය මගින් හෙලිදරව් කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්‍ය මණ්ඩල ප්‍රධානී යෝෂිත රාජපක්ෂ පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *