අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු වන වසන්ත මුදලිගේ මහියංගනයේ මුල්පදිංචිකරුවෙකි.

ඔහුට දඹානේ ආදිවාසීන් සමග ඥාති සම්බන්ධයක්ද තිබේ.

මේ ඒ පිළිබදව ආදිවාසී නායකයා විසින් මාධ්‍ය වෙත කළ ප්‍රකාශයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *