අගමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙසට මහින්ද රාජපක්ෂට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඊයේ (06) පැවැති විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමේදී දැනුම්දී ඇතැයි වාර්තාවේ.

අගමැතිවරයා ඉල්ලා අස්වීමත් සමග කැබිනට් මණ්ඩලයද අහෝසි වන බැවින් පාර්ලිමේන්තු තුළ බහුතරයක් පෙන්වන කණ්ඩායමට නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිය හැකියැයි මෙහිදී කැබිනට් ඇමැතිවරු සඳහන් කර ඇතැයිද වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *